Jaarlijks onderhoud is van belang voor de levensduur en het behoud van kwaliteit van uw airconditioning. Bij AA-airco sluit u geen jarenlang contract af, maar benaderen wij u hier jaarlijks voor.

1a De binnenunit:

Gecontroleerd wordt een goede lucht verplaatsing, vervuiling, goed functionerende ventilatoren en een goede luchtdoorvoering door de verdamper.

1b De buitenunit:

Gemeten wordt de zuig-en persdruk bij een in werking zijnde compressor. Verder wordt het oliepeil, de carterverwarming en de onbelaste aanloop gecontroleerd (indien van toepassing).

1c De condensor:

De condensor wordt gecontroleerd op zijn capaciteit, de reinheid en de werking van de ventilatoren.

1d De koeltechnische regelapparatuur:

De volgende onderdelen van de installatie worden hieronder verstaan en op goede werking gecontroleerd: expansie ventiel, condensordrukregelaar, zuigdrukregelaar, capaciteitsregelaar, thermostaat, pressostaat, hygrostaat, oliedrukpressostaat, filterdroger, kijkglas, thermostatisch waterregelventiel (indien van toepassing).

1e Elektrische regel- en schakelapparatuur:

Gecontroleerd worden magneetschakelaar, relais, handbediende schakelaars, afstelling thermische beveiligingen, tijdschakelaars, ontdooiklokken.

1f Bevochtiger:

Bevochtiger, tankconditie, watertoevoer en waterafvoer

2 Na elke onderhoudsbeurt maakt de monteur een rapport op van zijn bevindingen, geeft advies en bespreekt eventuele reparaties met de gebruiker (indien aanwezig).

3 Eventuele reparaties welke de tijdsduur van het onderhoud overschrijden zullen apart in rekening worden gebracht.

 1. Arbeidsloon en voorrijdkosten zal worden berekend, indien blijkt dat:
  • − De schakelaars niet in de juiste stand staan.
  • − Er geen elektriciteit blijkt te zijn.
  • − Uitgevallen beveiligingen niet weer zijn ingesteld.
  • − Zekeringen in schakelkast, hoofd en tussengroepen defect zijn.
  • − De bediening volgens de bedieningsinstructie niet juist is uitgevoerd.
  • − De koelmachine niet functioneert vanwege ondoelmatige lucht- en/of
  • − Door het uitvallen van de waterleidingdruk de installatie niet kan functioneren.
  • − Door storm en/of blikseminslag of enig ander onheil van buitenaf de installatie niet
  • kan functioneren
 1. Onderdelen worden na 2 jaar na aanschaf van de apparatuur in rekening gebracht.

Onderdelen tot een totaalbedrag van € 10,00 per bezoek, worden niet in rekening gebracht.

 1. Reparaties en/of bewerkingen aan roestvrijstalen delen van de installaties, vallen niet onder het onderhoudscontract.
 1.  De betaling dient te geschieden binnen 5 dagen na factuurdatum.
 1. De prijs is gebaseerd op het door ons aangegeven aantal onderhoudsbezoeken per jaar.

Indien de installatie binnen deze termijn sneller vervuild zal zijn dat in eerste instantie aangenomen, zal de frequentie van onderhoudsbezoeken moeten worden aangepast naar gelang deze ruimte dit verlangt. De prijs zal dan worden aangepast. Het door AA-AIRCO geadviseerde aantal bezoeken is bindend met betrekking tot het leveren van garantie.

 1. AA-AIRCO behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en omschrijving van het onderhoud te wijzigen.
 2. AA-AIRCO aanvaardt tegenover de gebruiker uitsluitend aansprakelijkheid voor directe schade ontstaan als gevolg of nalaten van handelingen door haar personeel voor zover deze zijn gedekt en worden geaccepteerd door haar eigen verzekering tegen Wettelijke Aansprakelijkheid. Gevolgschades zijn nadrukkelijk uitgesloten.