De uitvoering van de subsidieregeling loopt via de RVO, dat wordt niet door ons geregeld. Met behulp van DigiD kan de subsidie hier worden aangevraagd, voor zakelijke gebruikers.

  • Het kabinet stelt vanaf 2016 subsidie beschikbaar voor bedrijven die energiebesparende maatregelen treffen in hun bedrijfsruimte: Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Wij regelen dit niet. Wilt u meer weten kijk dan op de volgende website: RVO

Let op: de voorwaarden voor het aanvragen van ISDE voor zakelijke gebruikers wijkt sterk af ten opzichte van de voorwaarden voor particulieren!

  • De energie-investeringsaftrek - EIA - is een fiscale regeling voor ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en de toepassing van duurzame energie.

Met de EIA heeft u dubbel voordeel: lagere energiekosten én u betaalt minder inkomsten- of vennootschapsbelasting. Een aanzienlijk deel van de totale investering maximaal 13,5 % die gemoeid gaat met het installeren van de airconditioning mag u aftrekken van uw fiscale winst! De SCOP waarde van uw installatie dient dan wel groter of gelijk te zijn aan 4 (situatie 2016).
Meer informatie over de EIA vindt u op de website van de RVO: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia