Algemeen

Heb ik recht op subsidie als bedrijf?

De uitvoering van de subsidieregeling loopt via de RVO, dat wordt niet door ons geregeld. Met behulp van DigiD kan de subsidie hier worden aangevraagd, voor zakelijke gebruikers.

De uitvoering van de subsidieregeling loopt via de RVO, dat wordt niet door ons geregeld. Met behulp van DigiD kan de subsidie hier worden aangevraagd, voor zakelijke gebruikers.

  • Het kabinet stelt vanaf 2016 subsidie beschikbaar voor bedrijven die energiebesparende maatregelen treffen in hun bedrijfsruimte: Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Wij regelen dit niet. Wilt u meer weten kijk dan op de volgende website: RVO

Let op: de voorwaarden voor het aanvragen van ISDE voor zakelijke gebruikers wijkt sterk af ten opzichte van de voorwaarden voor particulieren!

  • De energie-investeringsaftrek - EIA - is een fiscale regeling voor ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en de toepassing van duurzame energie.

Met de EIA heeft u dubbel voordeel: lagere energiekosten én u betaalt minder inkomsten- of vennootschapsbelasting. Een aanzienlijk deel van de totale investering maximaal 13,5 % die gemoeid gaat met het installeren van de airconditioning mag u aftrekken van uw fiscale winst! De SCOP waarde van uw installatie dient dan wel groter of gelijk te zijn aan 4 (situatie 2016).
Meer informatie over de EIA vindt u op de website van de RVO: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia